Lotte Dalager Underviser og inspirator

Mentalisering

Direkte oversat betyder mentalisering OmTanke - og er din evne til at se dig selv udefra og andre indefra.

Mentalisering betyder direkte oversat OmTanke - og er din evne til at se dig selv udefra og andre indefra.. 

OmTanke giver både børn og voksne bedre muligheder for at udvikle mentalt overskud og træffe sunde valg i en turbulent hverdag og derved mindske risikoen for konflikter, livsstilsproblemer og sygdom.

Jeg har de sidste mange år uddannet mig inden for Robusthed, Mentalisering og Mindfulness. Jeg har oplevet, at metoderne har kastet et nyt lys over mine erfaringer og arbejdsmetoder, og at denne kombination også giver rigtig god mening for de mennesker, jeg samarbejder med.
Det er Peter Fonagy og hans kolleger, der står bag mentaliseringsbegrebet, og jeg har på mentaliseringsuddannelsen været så heldig at blive undervist af dygtige folk fra Anna Freud Instituttet.

Mentalisering i sig selv er ikke nyt, for vi gør det hele tiden: tænker os om.
Det nye ved OmTanke, i denne måde at anskue det på, er for mig at se, at vi bliver mere bevidste om, hvad det er, vi gør, og hvordan vi mere hensigtsmæssigt kan tage ansvar for og være bevidste om vore tanker og følelser. Og ikke mindst får vi nogle redskaber, så vi også kan handle derefter.

Poul Lundgaard Bak, Komiteen for Sundhedsoplysning, har udviklet et mentaliseringsbaseret program http://robusthed.dk/da/, som jeg underviser i i forskellige sammenhænge.

Hvorfor mentalisering?

Fordelen og gevinsten ved mentalisering er, at det åbner op for sunde og nære relationer til andre - og det giver dig en dybere indsigt i dig selv.

Når vi mentaliserer, forsøger vi at forstå adfærd og regne ud, hvorfor andre tænker og føler som de gør - og hvorfor vi selv tænker og føler, som vi gør. Hvad sker der i hjernen, når vi tænker os om - og når vi ikke tænker os om?

Erfaringer med mentalisering

Jeg arbejder med Mentalisering i mange forkellige sammenhænge:

 • Under bjælken KURSER kan du se, hvilke kurser og foredrag jeg holder og har afholdt. Du er velkommen til at lade dig inspirere og kontakte mig for skræddersyede foredrag eller kursusforløb
 • I 2014-2015 har jeg i samarbejde med Arbejdsmarkedscenter Midt i Århus uddannet 120 vejledere, socialpædagoger, mentorer, læger og UU-vejledere i Robusthed.dk.
 • I samarbejde med Læge Poul Lundgaard Bak, overlæge i Komiteen for Sundhedsoplysning, og OCNdanmark har vi udviklet et OCN-modul, "Robusthed" med udgangspunkt i mentaliseringsmetoder.
 • Jeg har i samarbejde med psykolog Susanna da Lima fra Ungdomscentret i Aarhus lavet et 9 måneders forløb med en gruppe udsatte unge med udgangspunkt i Mentalisering, Mindfulness og ACT-metoder
 • Jeg har i samarbejde med FU-Aarhus udviklet et kursusforløb i Mentalisering "At vælge med OmTanke"
 • Jeg afholder løbende Mentaliseringskurser for medarbejdere i fritids- og ungdomsklubber i Aarhus kommune
 • I samarbejde med DGI-huset, Århus underviser jeg virksomheder og personalegrupper i Mindfulness-yoga og Tankefitness. 
 • Jeg underviser udsatte unge i forhold til at tackle deres livssituation her og nu - og giver redskaber til at sætte ord på mål og drømme for fremtiden
 • Jeg er supervisor på Mentaliseringsforløb for unge i efterværnsprojekt
 • Jeg bruger Mentalisering som værktøj i forløb med personalegrupper med fokus på samarbejde og kommunikation
 • Jeg laver forløb for medarbejdere i erhvervsvirksomheder for at sænke sygefravær og stress

Referencer:

"I skarp dialog med Lotte, fik vi lov til at købe hende ind til et specielt tilrettelagt forløb omkring Robusthed. Vi har over 4 eftermiddage samlet lærere og pædagoger til forløb med Lotte, hvor tankerne omkring robusthed har været vores fælles afsæt. Lotte har leveret undervisning, der har været tilpasset vores specifikke behov! Jeg har i processen været yderst tilfreds med rammen og indholdet, Lotte har formået at levere varen og hun har formået at bibringe os læring, som er let omsætteligt til vores dagligdag og de udfordringer vi møder omkring vores elever. Vi har taget robusthed til os, vi har omsat det til handling fra første dag - eleverne og os arbejder aktivt og målrettet med de vi har fået i forløbet!" "Vi, kan kun sige at Lotte og  robusthed.dk  er en skøn og god forstyrrelse ind i vores virkelighed!"
Jens Brodersen - pædagogisk leder / Lagoniskolen 2016


Vi anbefaler Lotte:

Beskæftigelsesforvaltningen og Folkesundhed under Aarhus Kommune har i forbindelse med et omfattende efteruddannelsesforløb af 120 medarbejdere brugt Lotte Dalager som den gennemgående underviser. Kurset hun underviste i løb over 6 dage, og indeholdte mentaliseringskonceptet, Robusthed.dk, udarbejdet af læge og forsker Poul Lundgaard Bak
I projektledelsen vil vi gerne sige Lotte tak for vel gennemførte undervisningsforløb, hvor der har været udpræget positive tilbagemeldinger fra kursisterne:

"Lotte var dygtig til at skabe et trygt rum at blive efteruddannet i. Det gjorde hun med nærvær, stor erfaring og engagement." (kursist)

"Underviseren Lotte Dalager, var rigtig god til at formidle stoffet på en forståelig og enkel måde. Helt fantastisk" (kursist)

 "Meget enkel og klar. God til at balancere mellem det banale og det komplekse i stoffet" (kursist).

Susanne Gammelgaard
Projektkoordinator
Sociale Forhold og Beskæftigelse
Aarhus KommuneFeedback fra mentaliserings- og mindfulnesskursus
"At vælge med OmTanke"

"Kære Lotte
Jeg vil gerne lige kvittere for dine dage med vores opsøgende medarbejdere.
Mindfulness og mentalisering  kan være udfordrende, da man lærer rigtigt meget om sig selv.
Jeg kan høre på mine medarbejdere, at de har følt sig utroligt godt behandlet og blevet ført fra et punkt til et nyt og bedre på en god og tryg måde.
Du formår at skabe tillid til dig som underviser, samtidig med at "eleverne" bliver klædt på til at møde de udfordringer, der skal takles på en arbejdsplads med udsatte unge og i det hele taget i det liv, man skal leve.
Jeg kan mærke den store forbedring af arbejdsmiljøet du har været med til at skabe i og med at medarbejderne nu er blevet bedre rustet til at udføre deres arbejdsopgaver.
Vi kommer tilbage efter mere :-)

Mange venlige hilsener Kristian Avnsbøl, Fritids- og ungdomsskoleleder, Fritidscenter Viborgvej, Aarhus kommune."

 


Om Lotte

Jeg holder kurser for medarbejdere, der arbejder med børn, unge og voksne. Jeg giver supervision, holder foredrag, underviser og har individuelle samtaler.

Læs mere om mig her