Lotte Dalager Underviser og inspirator

At vælge med OmTanke

Introduktionskursus i mentalisering for pædagogisk personale.

Målgruppe

Alle ansatte i FU-områdets klubber, legepladser og ungdomsskoleafdelinger.

Et aktuelt behov

Mange større børn og unge oplever dagligt at de på egen hånd skal vælge fra og til - hvad enten det omhandler venskaber, livsstil, ungegrupper, en kriminel løbebane, ungdomsuddannelse eller generel prioritering af muligheder i fritiden. Men hvordan tager man et godt valg? Og hvordan kan vi som FU-ansatte støtte eller træne børn og unge i deres daglige valg? Med dette kursus får du ny viden, øvelse og redskaber til stå stærkere i en
valgsituation.

Unge og omtanke?

Ny forskningsbaseret og praktisk viden om tanker, følelser og hjernen, giver os nu bedre muligheder for at udvikle mentalt overskud og træffe valg - især i en turbulent hverdag. Denne viden kommer bl.a. fra den såkaldte mentaliseringsforskning.

Mentalisering betyder direkte oversat: Omtanke - altså evnen til at tænke tanker om sine egne tanker - kunne se sig selv udefra og dermed forstå de andre indefra.

Forskningen viser bl.a., hvad der sker hjernen, når vi tænker os om - og når vi ikke tænker os om, hvilket har betydning for stort set alt, hvad børn og voksne foretager sig i hverdagen. Der udvikles flere steder i verden metoder, som omsætter denne viden til praktisk brug i helt almindelige hverdagssituationer. 

Vi arbejder med udvikling af større børn og unges robusthed til at tackle de udfordringer, de står overfor og gøre dem i stand til at træffe valg, der bringer dem på rette vej i forhold til det liv/ ungdomsliv de ønsker at leve. Så de bliver bedre til, at fokusere på det de gerne vil have
mere af.

Indhold 

Kurset er bygget op om 3 hovedtemaer:

1. Hvad er mentalisering?
2. Mentalisering som værktøj i hverdagen med børn og unge
3. Cases og praksiserfaringer fra snakke med unge, samtaler, konflikthåndtering og forløb/kurser for en særlig gruppe børn eller unge 

Vi vil på kurset arbejde med:

  • At være i stand til at tænke tanker om egne tanker
  • Bevidsthed om, at jeg har mulighed for at sætte fokus på mine tanker
  • At få større viden om de tanker jeg har om mig selv, mit liv og mine omgivelser
  • Hvordan påvirker mine tanker min adfærd?
  • At lytte til egen mavefornemmelse
  • Få indsigt i egne værdier - hvad er vigtigt for mig?
  • Træffe valg som er i overensstemmelse med egne værdier o Forståelse af hjernens alarm-system - hvad kan jeg selv gøre, når jeg har det svært, hvad kan andre gøre?


Der tages afsæt i materialet "OmTanke" fra Børn og Unge - Sundhed og Trivsel samt erfaringer fra arbejdet med børn og unge i bl.a. Bispehaven i Aarhus, EGU i Aarhus og mentaliseringskurser og -forløb med unge. Der vil også blive brugt inspiration fra mindfulness, ACT og den kognitive adfærdsterapi.

Konkrete værktøjer

Metoden bag mentalisering giver FU-medarbejderen en større forståelse for, hvad der er på spil, når tingene går skævt og er svært i de unges liv, og redskaber til at håndtere konkrete situationer. Som barn og ung kan det være en stor hjælp, at have voksne omkring sig, der kan være med til at skabe trygge mentaliserende miljøer, hvor de kan spejle sig og øve sig i at være sig selv på vej ud i det virkelige liv. Bærende for projekt Ungdomspædagogisk udviklingsindsats i FU-regi er helhedstænkningen omkring unge. Med dette kursus sættes der netop fokus på den unges indadrettede kompetenceområder (deres refleksivitet og sensitivitet), og FU-medarbejderens evne til at arbejde med dette område - kompetenceområder der hidtil har været underprioriteret.   

Om Lotte

Jeg holder kurser for medarbejdere, der arbejder med børn, unge og voksne. Jeg giver supervision, holder foredrag, underviser og har individuelle samtaler.

Læs mere om mig her