Lotte Dalager Underviser og inspirator

Robusthed, UU-Vestsjælland

Robusthed og OCN

Kursusindhold:
På kurset vil vi dykke ned i teorien og principperne bag robusthed.dk. og sætte fokus på udvikling af unges robusthed: Vi arbejder med hvordan de unge kan lære at tackle udfordringer og gøre dem i stand til at træffe valg, der bringer dem tættere på det ungdomsliv, de ønsker at leve. Hvordan kan de unge ruste sig til et uddannelses- og arbejdsliv, til at håndtere konflikter og til at fokusere på det, de gerne vil have fylder mere i deres liv.

Robusthed udvikles gennem passende udfordringer! På kurset kommer vi omkring temaer som:

  • Hvordan får vi en større viden om og forståelse for de tanker vi har om os selv, vores liv og vores omgivelser
  • Hvordan får vi en større forståelse for, hvordan vores tanker påvirker vores adfærd?
  • Hvordan lærer vi at lytte til egne fornemmelser og intuition
  • Hvordan får vi større indsigt i egne værdier - hvad er vigtigt for mig?
  • Hvordan træffer vi valg, opstiller realistiske mål og stiller skarpt på, hvad der er passende udfordringer.
  • Hvad er det der sker i hjernen, når vi har svært ved at koncentrere os - og svært ved, at lære at lære
  • Forståelse af hjernens alarm-system - hvad kan jeg selv gøre, når jeg har det svært? Hvad kan andre gøre?
  • Hvordan bliver vi bedre til at forstå og handle i konfliktsituationer

 

Form:

Undervisningen kobler sig på deltagernes egen praksis og bygges op som en vekslen mellem teori og øvelser, der kan bruges direkte i det daglige arbejde med de unge. Metodisk tages udgangspunkt i mentalisering og elementer fra mindfulness, ACT og kognitive metoder.  

Praktisk

Tidspunkt: 14.–15. august + 27.-28. august + 6.-7. oktober - alle dage kl. 8.30 – 15.00
Underviser: Lotte Dalager, lottedalager.dk (OCN certificeret instruktør og tilknyttet forskningsprojektet Robusthed.dk)
Kursets målgruppe: Medarbejdere i UU-Vestsjælland, der arbejder som vejleder eller underviser unge og som har energi på efterfølgende at inddrage programmet Robusthed.dk i arbejdet med de unge.
Kursuspladser: Der er plads til 20 deltagere på kurset. Deltagere optages efter først til mølle princippet.
Kursussted: Sorø Værkerne
Materialer: Kursusmaterialer, deltagerlister mv udleveres på kursusdagene
Pris: Kurset finansieres af UU-Vestsjælland
Tilmelding: Jacob Mortensen, jacob@uuvestsjaelland.dk, mobil 30106984,

Om Lotte

Jeg holder kurser for medarbejdere, der arbejder med børn, unge og voksne. Jeg giver supervision, holder foredrag, underviser og har individuelle samtaler.

Læs mere om mig her