Lotte Dalager Underviser og inspirator

Robusthed, Heltids Undervisningen i Århus

Ny viden om, hvad der foregår på den indre banehalvdel kan støtte psykisk sårbare unge i udviklingen af robusthed - så de bliver bedre til at lære at lære.

Kursusindhold:
På kurset vil vi dykke ned i teorien og principperne bag robusthed.dk. og sætte fokus på udvikling af unges robusthed:
Vi arbejder med, hvordan de unge kan lære at tackle udfordringer og gøre dem i stand til at træffe valg, der bringer dem på tættere på det ungdomsliv, de ønsker at leve. Hvordan kan de unge ruste sig til et uddannelses- og arbejdsliv, til at håndtere konflikter og til, at fokusere på det, de gerne vil have fylder mere i deres liv.
Robusthed er enkle metoder og viden, der kan bidrage ind i den måde, I allerede arbejder på, og kan bruges både individuelt i den strukturerede samtale som kontaktlærer og i gruppesammenhæng. Som underviser vil man også opleve en øget robusthed og som team et udvidet fællessprog.

  

Robusthed udvikles gennem passende udfordringer!
På kurset kommer vi omkring temaer som:

  • Hvordan får vi en større viden om og forståelse for de tanker vi har om os selv, vores liv og vores omgivelser
  • Hvordan får vi en større forståelse for, hvordan vores tanker påvirker vores adfærd?
  • Hvordan lærer vi at lytte til egne fornemmelser og intuition
  • Hvordan får vi større indsigt i egne værdier - hvad er vigtigt for mig?
  • Hvordan træffer vi valg, opstiller realistiske mål og stiller skarpt på, hvad der er passende udfordringer.
  • Hvad er det der sker i hjernen, når vi har svært ved at koncentrere os - og svært ved, at lære at lære
  • Forståelse af hjernens alarm-system - hvad kan jeg selv gøre, når jeg har det svært? Hvad kan andre gøre?
  • Hvordan bliver vi bedre til at forstå og handle i konfliktsituationer

 

Kursusform
Undervisningen kobler sig på deltagernes egen praksis og bygges op som en vekslen mellem teori og øvelser, der kan bruges direkte i det daglige arbejde med de unge. Metodisk tages udgangspunkt i mentalisering og elementer fra mindfulness, ACT og kognitive metoder inddrages.
Mellem kursusdagene er der konkrete, praksis-opgaver og der vil være tid til refleksion over egen praksis, korte teoretiske oplæg, der går dybere i stoffet, vi arbejder med samt øvelser.

Praktisk

Vi mødes på HU
Tirsdag d. 5. august + onsdag d. 6. august kl. 8.30 - 15.00
Tirsdag d. 2. september kl. 13.30 - 17.00
Tirsdag d. 9. oktober kl. 13.30 - 17.00
Tirsdag d. 4. november kl. 13.30 – 17.00

Robusthed.dk
Robusthed.dk er en del af forskningsprogrammet for mental Børnesundhed og er udviklet af læge Poul Lundgaard Bak. Programmet tager afsæt i teorien om mentalisering. Robusthed handler om at blive god til at klare dagens udfordringer i stort og småt, især når livet er svært. Robusthed kan bruges i mange sammenhænge - det gør det nemmere at lære, træffe beslutninger og forebygge stress & konflikter. Programmet indeholder praktisk viden om robusthed for børn, unge og voksne - formidlet i hverdagssprog. Her bringes både god gammel og ny viden om tanker, følelser og hjernen og viden om mobning i spil. Der er også viden og inspiration i forhold til løsning af en række almindelige og alvorlige problemer. Erfaringer viser, at programmet kan bidrage til reduktion af alvorlige konflikter blandt børn og unge med mere end 90 % - og bidrage til betragtelig reduktion i stress-relateret sygefravær hos voksne.
robusthed.dk


Underviser:
Lotte Dalager er uddannet pædagog og har mange års erfaring i arbejdet med børn og unge i klubregi i Bispehaven i Aarhus. Hun har været vejleder på EGU, er uddannet mentaliseringskonsulent og har arbejdet som konsulent med Robusthed i Sundhed og trivsel, Børn og Unge, Aarhus kommune.
Lotte underviser unge i robusthed, er supervisor i forskellige projekter og laver efteruddannelses-forløb for pædagogisk personale. http://lottedalager.dk/

Om Lotte

Jeg holder kurser for medarbejdere, der arbejder med børn, unge og voksne. Jeg giver supervision, holder foredrag, underviser og har individuelle samtaler.

Læs mere om mig her