Lotte Dalager Underviser og inspirator

Mentaliseringsforløb for specialskolen Lagoni

Efteruddannelse af lærere, pædagoger og samarbejdspartnere på Lagoni Skolen.

Robusthed.dk er et videns- og inspirationsprogram om robusthed, som bygger på anerkendt viden fra psykologi, pædagogik og hjerneforskning. Programmet er web-baseret og findes frit tilgængeligt på www.robusthed.dk .
Robusthedsprogrammet er i helt almindeligt hverdagssprog. Programmet er udviklet i Aarhus Kommune i 0'erne. I perioden 2013-18 indgår programmet i forskningsprojekter i Danmark, Grønland, England, Italien og Grækenland. Videnskabelige baggrundsartikler, projektresume og forsøgsprotokoller findes på programmets webside på undersiden "Om os".
Robusthed handler om at blive god til at klare udfordringer i livet, især når det er svært - individuelt og kollektivt. Helt centralt er: Evnen til at tænke sig om og kunne sætte sig ind i andre menneskers situation - hvilket kaldes mentalisering1 . Mentalisering er en forudsætning for at kunne lære, træffe gode beslutninger og passe på sig selv og hinanden.
Omfattende forskning har understreget den afgørende betydning af denne evne - og at det kan trænes.
Robusthedsprogrammet indeholder inspiration, viden og værktøjer, gode historier og små spil om mentalisering og hvordan man kan træne det. Robusthed.dk består af små moduler, "videns-vitaminer" til hverdagen. Man kan udvælge lige præcis det, der er interessant eller vigtigt i en given situation. Og moduler kan sammensættes til kortere eller længere forløb - igen tilpasset givne vilkår og situationer.
I samarbejde med sektorinstitutioner udvikler Komiteen også kompetencegivende Robustheds-kurser.
Robusthedsprogrammet anvendes ofte i fællesskaber (forudgået af foredrag/kursus), f.eks. daginstitutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.
Programmet kan anvendes
 til alment trivselsarbejde og sundhedsfremme og i forhold til specifikke udfordringer,
 som "enkeltstående" program og/eller sammen med en hvilken som helst anden tilgang - teorietisk og metodisk,

Praktisk

Kurset afholdes i samarbejde med Komiteen for sundhedsoplysning og Lagoni Skolen, Haderslev.
Kurset forløber over tre dage i efteråret 2016 samt en opfølgning i foråret 2017

Om Lotte

Jeg holder kurser for medarbejdere, der arbejder med børn, unge og voksne. Jeg giver supervision, holder foredrag, underviser og har individuelle samtaler.

Læs mere om mig her