Lotte Dalager Underviser og inspirator

En sund start i job og uddannelse

Modul 1, hold 6

Robusthed og OCN

Kursusindhold:
På kurset vil vi dykke ned i teorien og principperne bag robusthed.dk. og sætte fokus på udvikling af unges robusthed: Vi arbejder med hvordan de unge kan lære at tackle udfordringer og gøre dem i stand til at træffe valg, der bringer dem tættere på det ungdomsliv, de ønsker at leve. Hvordan kan de unge ruste sig til et uddannelses- og arbejdsliv, til at håndtere konflikter og til at fokusere på det, de gerne vil have fylder mere i deres liv.

Robusthed udvikles gennem passende udfordringer! På kurset kommer vi omkring temaer som:

  • Hvordan får vi en større viden om og forståelse for de tanker vi har om os selv, vores liv og vores omgivelser
  • Hvordan får vi en større forståelse for, hvordan vores tanker påvirker vores adfærd?
  • Hvordan lærer vi at lytte til egne fornemmelser og intuition
  • Hvordan får vi større indsigt i egne værdier - hvad er vigtigt for mig?
  • Hvordan træffer vi valg, opstiller realistiske mål og stiller skarpt på, hvad der er passende udfordringer.
  • Hvad er det der sker i hjernen, når vi har svært ved at koncentrere os - og svært ved, at lære at lære
  • Forståelse af hjernens alarm-system - hvad kan jeg selv gøre, når jeg har det svært? Hvad kan andre gøre?
  • Hvordan bliver vi bedre til at forstå og handle i konfliktsituationer

 

Form:

Undervisningen kobler sig på deltagernes egen praksis og bygges op som en vekslen mellem teori og øvelser, der kan bruges direkte i det daglige arbejde med de unge. Metodisk tages udgangspunkt i mentalisering og elementer fra mindfulness, ACT og kognitive metoder.  

Praktisk

Kursets målgruppe:
Medarbejdere i Job&Uddannelse, i Arbejdsmarkedscenter Midt, og i Folkesundhed som vejleder eller underviser unge og som har energi på efterfølgende at inddrage programmet Robusthed.dk i arbejdet med de unge.

Kursussted:
Constantia2, Norringholmvej 32, 8260 Viby J

Tilmelding til Susanne Gammelgaard, mail: suga@aarhus.dk, tlf. 40124450

OBS - Der udbydes flere kurser! Vi forventer at der oprettes yderligere 2 efteruddannelseskurser indenfor det kommende år. Tilmeldte der ikke optages på det første kursus vil blive skrevet op til en plads på et af de efterfølgende kurser.

Fakta:
I. Hvad er Robusthed.dk?
Robusthed.dk er en del af forskningsprogrammet for mental Børnesundhed og er udviklet af læge Poul Lundgaard Bak. Programmet tager afsæt i teorien om mentalisering. Robusthed handler om at blive god til at klare dagens udfordringer i stort og småt, især når livet er svært. Robusthed kan bruges i mange sammenhænge - det gør det nemmere at lære, træffe beslutninger og forebygge stress & konflikter. Programmet indeholder praktisk viden om robusthed for børn, unge og voksne - formidlet i hverdagssprog. Her bringes både god gammel og ny viden om tanker, følelser og hjernen og viden om mobning i spil. Der er også viden og inspiration i forhold til løsning af en række almindelige og alvorlige problemer. Erfaringer viser, at programmet kan bidrage til reduktion af alvorlige konflikter blandt børn og unge med mere end 90 % - og bidrage til betragtelig reduktion i stress-relateret sygefravær hos voksne.

II. Hvad er OCN ?
OCN - Open college Network - er en metode til at give papir på det, vi lærer udenfor skolen. OCN-metoden handler om at dokumentere sin læring i små skridt. Og dermed få et læringsbevis, som samler de dokumenterede færdigheder og kompetencer. Med OCN som metode er det muligt for de unge, at få bevis for deres læring. Det er ofte motiverende, at de får et konkret fysisk bevis for deres læring. Derudover er det et redskab til dokumentation for nogle af de personlige og faglige færdigheder, der kan føre mod job og uddannelse og som det i mange sammenhænge kan være svært at dokumentere. OCN-forløb kan skræddersys for grupper af unge, ligesom der også kan laves individuelle forløb. I dette efteruddannelsesforløb bliver du selv OCN-certificeret i robusthed og får på denne måde både teoretisk og praksis-erfaring med metoden. Erfaringen viser, at OCN også er med til at kvalificere medarbejdernes arbejde med unge. (http://ocndanmark.dk/)

III: ”Robusthed - en sund start på Job og uddannelse” - hvad er nu det?
Det er et projekt som er finansieret af Aarhus kommunes innovationspulje. I al sin korthed går projektet ud på, at en gruppe unge tilbydes undervisning og træning i robusthedsprogrammet. Første step bliver at efteruddanne en gruppe vejledere, undervisere og konsulenter som arbejder med unge, der har svært ved at komme i gang med uddannelse. Andet step bliver, at disse certificerede medarbejdere underviser unge tilknyttet jobcentret, Arbejdsmarkedscenter Midt eller Folkesundhed. Helt overordnet er målet med projektet, at flere unge klarer sig godt igennem overgangen til uddannelse eller job. Vi forventer, at mindst 30 medarbejdere tilbydes efteruddannelseskurset og at mindst 100 unge får et bevis på gennemført Robusthedsundervisning – og selvfølgelig, at de oplever, at de er mere robuste end før. Alle medarbejdere som har deltaget i efteruddannelsen og som bruger programmet efterfølgende, tilbydes i projektperioden frem til sommeren 2015 at deltage i en udviklingsgruppe. Her kan de programansvarlige og spændende eksperter kan hentes ind for at medvirke til udvikling, inspiration og sparring.

IV: Hvem underviser?
Lotte Dalager er uddannet pædagog og har mange års erfaring i arbejdet med unge i klubregi i Bispehaven i Aarhus. Hun har været vejleder på EGU, og er uddannet mentaliseringskonsulent og har arbejdet som konsulent med Robusthed i Sundhed og trivsel, Børn og Unge, Aarhus kommune.
Lotte underviser unge i robusthed, er supervisor i forskellige projekter og laver efteruddannelses-forløb for pædagogisk personale.

Om Lotte

Jeg holder kurser for medarbejdere, der arbejder med børn, unge og voksne. Jeg giver supervision, holder foredrag, underviser og har individuelle samtaler.

Læs mere om mig her